Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

1.Jesienna pogoda:

-będziemy obserwować przyrodę jesienią i zachodzące w niej zmiany-temperaturę powietrza oraz

inne charakterystyczne cechy pogody: słońce, deszcz, wiatr, burza itp.

-nauczymy się wiersza pt: „Jesienna szaruga” i porozmawiamy o tym kto lubi bądź nie lubi

jesiennego deszczu, gdzie spadają krople deszczu oraz jaki jest jesienny deszcz.

-zapoznamy się z atrybutami jesieni- parasolem, peleryną oraz kaloszami-omówimy ich wygląd.

2.Dbamy o zdrowie jesienią:

-będziemy rozwijać kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji dotyczących

naszego stanu zdrowia, tego jak o nie dbać.

-omówimy kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków higienicznych.

-porozmawiamy o tym, c o lubią nasze zęby i dlaczego warto o nie dbać-wyrabianie zdrowego

nawyku.

3.Co robimy w chłodne dni?

-porozmawiamy o tym dlaczego jesienią noc jest dłuższa od dnia.

-zastanowimy się co można robić ciekawego, gdy na podwórku jest zimno, jakie zabawy lubimy.

4.Zwierzęta w lesie:

-wzbogacimy wiedzę na temat zwierząt żyjących w lesie.

-porozmawiamy o tym jak zwierzęta szykują się do zimy-poznanie zwierząt, które

szykują się do zimy-odkryjemy tajemnice jesiennego lasu.

-będziemy oglądać albumy przyrodnicze, książki oraz uważnie słuchać utworów literackich

m.in.wiersza Hanny Zdzitowieckiej pt: „Jeż” i tworzyć do nich ilustracje.

-będziemy rozwiązywać zagadki o tematyce leśnej, odpowiadać na pytania typu: prawda/fałsz, a

także odgadywać jakie leśne zwierzątko naśladuje kolega/koleżanka.

 

 

1.    Gdzie byliśmy na wakacjach?:
- opowiemy sobie o miejscach gdzie spędziliśmy wakacje: góry, morze, jezioro, las, wieś oraz o skarbach jakie możemy tam spotkać,
- poznamy wybrane środki transportu: lądowego, wodnego i powietrznego, którymi podróżujemy podczas wakacji i nie tylko,
- zapoznamy się z zasadami bezpiecznego zachowania się podczas jazdy samochodem, ale też bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,
2.     Witamy w przedszkolu:
- nauczymy się podawać informacje o sobie: imię i nazwisko,
- doskonalimy samodzielność podczas zakładania ubrań wierzchnich,        
- przypominamy sobie i przestrzegamy ustalonych umów i zasad obowiązujących w naszej grupie i przedszkolu,
- opowiemy sobie jak wygląda dzień z życia przedszkolaka,
- rozwijamy umiejętności społeczne podczas wspólnych zabaw, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji,
3.    Nadeszła jesień:
- obserwujemy środowisko przyrodnicze poszukując jesieni,
- zwracamy uwagę na kolory charakterystyczne dla danej pory roku i zmiany jakie zachodzą w przyrodzie,
- zapoznamy się z wyglądem i nazwami popularnych grzybów rosnących w lesie,
- zapoznamy się z wyglądem i nazwami drzew charakterystycznymi o tej porze roku, rozpoznając je po kształcie liści,
- porozmawiamy o tym jaka pogoda towarzyszy jesieni oraz jakie ubrania powinniśmy nosić,
4.    Jesienne dary:
- obserwujemy środowisko przyrodnicze,
- zwracamy uwagę na zmiany zachodzące w przyrodzie,
- zapoznajemy się z nowymi, rozpoznajemy już znane i nazywamy wybrane warzywa i owoce,
- rozróżniamy ich za pomocą wzroku, dotyku, kształcie i smaku,
- dowiemy się jakie przetwory możemy wykonać z owoców zebranych jesienią,
- zapoznamy się ze sposobami zdrowego odżywiania,

 

Zapraszamy Rodziców na zebrania z dyrekcją i nauczycielami w następujących terminach:

 

30.08.2021 r. ( poniedziałek):
 godzina 16.30 - rodzice dzieci z oddziału III,
godzina 17.00- rodzice dzieci z oddziału II ( zeszłoroczny oddział I)

 

31.08.2021 r. (wtorek):
 godzina 16.30 - rodzice dzieci z oddziału I,

01.09. 2021 r. ( środa):
godzina 17.00 - rodzice dzieci z oddziału IV ( zeszłoroczny oddział II)

 

02.09.2021 r. (czwartek):
 godzina 16.30 - rodzice dzieci z oddziału VI (zeszłoroczny oddział IV),
godzina 17.00 - rodzice dzieci z oddziału V ( zeszłoroczny oddział III)

 

 

 

Listy dzieci przypisanych do poszczególnych oddziałów dostępne są w przedszkolu.1.  Święto dzieci. Zapoznamy się z prawami i obowiązkami dziecka. Porozmawiamy o marzeniach dzieci i o tym, jak można je spełniać. Poznamy wygląd dzieci z innych krajów i kontynentów. Będziemy organizować zabawy w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw, które dają dziecku  satysfakcję i radość. Poznamy upodobania kolegów i koleżanek. Będziemy rozwijać umiejętności obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej. Będziemy wskazywać na wartości społecznych zachowań: życzliwości, kultury, udzielania pomocy… Przypomnimy o przestrzeganiu wspólnie ustalonych umów oraz zasad regulujących zgodne i bezpieczne współżycie w grupie. Będziemy motywować dzieci do kulturalnego zwracania się do innych i używania zwrotów grzecznościowych.

2.  Czy to już lato? Rozbudzimy zainteresowania przyrodnicze i ciekawość otaczającym światem. Poznamy charakterystyczne zjawiska atmosferyczne - poszerzymy wiedzę na temat zjawiska powstawania tęczy oraz zasad bezpiecznego zachowania w czasie burzy. Będziemy stymulować ciekawość poznawczą i inspirować dzieci do wykonywania prac wg własnego pomysłu.

3.  Kolory lata. Zapoznamy się z cechami charakterystycznymi lata. Będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie w wybranych środowiskach. Poszerzymy wiadomości na temat kolorów podstawowych i powstawania barw pochodnych. Będziemy eksperymentować z kolorami.

4. Wakacje, wakacje. Zapoznamy dzieci z różnymi miejscami letniego wypoczynku oraz sposobami spędzania wolnego czasu. Uwrażliwimy dzieci na zachowanie ostrożności i podejmowanie bezpiecznych zabaw w czasie wakacji. Będziemy doskonalić umiejętności uważnego słuchania i odpowiadania na pytania oraz wypowiadania się na temat zaprezentowanego obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.

5. Co pływa? co lata? co jeździ? Będziemy poznawać wybrane środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego. Utrwalimy wiadomości dotyczące ruchu drogowego: przypomnimy zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię - znaczenie pasów, kolorów sygnalizacji świetlnej. Przybliżymy dzieciom zasady właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu.

Dodatkowo będziemy:

- rozbudzać zainteresowania literaturą; będziemy poszerzać zasób słownictwa;

- doskonalić percepcję słuchową, rozwijać pamięć i wyobraźnię oraz wrażliwość muzyczną;

- stwarzać okazje do samodzielnego wykonywania zadań i czerpania radości z efektów pracy;

- rozwijać sprawności manualne i pomysłowość w działaniach plastycznych poprzez dostarczanie materiałów, narzędzi i środków wyrazu artystycznego;

- rozwijać umiejętności matematyczne, min: będziemy liczyć w dostępnym zakresie, ćwiczyć posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi;  tworzyć zbiory wg podanego kryterium, porównywać liczebność dwóch zbiorów; będziemy rozwijać logiczne myślenie;

- rozwijać ogólną sprawność fizyczną dzieci podczas zabaw ruchowych (bezpieczne poruszanie się, słuchanie i rozumienie poleceń, wyrabianie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, ćwiczenia koncentracji uwagi).

 

 

 

Wiersz M. Szypkowskiej pt. Uliczne sygnały.

 

Raz na jezdnię wlazła gapa, taka gapa, że aż strach!
Ktoś za kołnierz gapę złapał. Ktoś za gapą krzyknął: - Ach!
Ach, ty gapo, co ty robisz? Tu jest jezdnia, chyba wiesz?
Autobusy, samochody, motocykle pędzą też!

Jezdnia nie jest do spacerów, do zabawy także nie.
Ciężarówki, sto rowerów i tramwaje spieszą się.
Nie bądź  gapą, nie bądź gapą, gapa może skończyć źle!
Popatrz w lewo, potem w prawo. Jezdnia wolna?

Śmiało przejdź!

 

Zabaw muzyczna ze śpiewem do piosenki pt. „Komar”.

 

Leci komar na wycieczkę,

Bzyku, bzyk, tra -la -la,

Przez polankę i przez rzeczkę

- tam przyjaciół ma.

Ref: parlando:

Bzzy, bzzy, bzzy

Bzzy, bzzy, bzzy

Raz, dwa, trzy

Lecisz ty!

Drodzy Rodzice dzieci z oddziału II „Zajączki”

                           

Dnia 26.05.2021 r. (tj. środa) w naszym oddziale

odbędą się uroczystość z okazji

„Dnia Mamy i Taty”

 

Bardzo prosimy Rodziców o odświętne ubranie dzieci.

 

UWAGA RODZICE DZIECI Z ODDZIAŁU II „ZAJĄCZKI”
 

Serdecznie zapraszam chętnych rodziców na rozmowy indywidualne,

które odbędą się 11.06.2021 r. (tj. wtorek).

Bardzo proszę o zapisy na wybraną godzinę na liście wywieszonej na drzwiach wejściowych do sali oddziału.

1. LUBIMY KSIĄŻKI. Dowiemy się na podstawie historyjki obrazkowej jak powstają
książki. Wzbogacimy swój zasób wiedzy o zawodach. Czym zajmują się: pisarz, ilustrator,
redaktor wydawca, drukarz, bibliotekarz. Poznamy zasady właściwego korzystania z książek,
zachęcimy do ich szanowania. W zabawie będziemy segregować książki tematycznie, układać
od największej do najmniejszej, poprawnie je przeliczać. ,,Gimnastyka buzi i języka’’ poprzez
rymowanki nt. książek.
2. MUZYKA JEST WOKÓŁ NAS. Poznamy dźwięki wydawane przez różne materiały np.:
kartkę papieru, celofan, karton, bibułę, reklamówkę i inne. Dowiemy się co to jest orkiestra
poznamy nazwy różnych instrumentów. Będziemy aktywnie słuchać muzyki w formie:
ruchowej, plastycznej, grać na instrumentach perkusyjnych, proste rytmy muzyczne.
Spróbujemy wykonać własne instrumenty i na nich wspólnie zagrać.
3. MAJOWA ŁĄKA. Poznamy mieszkańców łąki ich zwyczaje. Zaobserwujemy owady
żyjące w przedszkolnym ogrodzie. Rozwiążemy zagadki nt. mieszkańców łąki. Dowiemy się
jakie etapy ma cykl rozwojowy motyla. Będziemy bawić się w zabawy matematyczne
przeliczając żabki, kropki biedronek itp. Posłuchamy utworu muzycznego pt. ,,Cztery pory
roku. Wiosna’’-A.Vivaldiego. Namalujemy piękne motyle.
4. MAMA I TATA. Będziemy rozwiązywać Quiz pt.,,Czy znasz swoją mamę i swojego tatę’’
wzmocnimy więzi emocjonalne z mamą i tatą. Wymyślimy sposoby sprawiania
niespodzianek rodzicom. Wykonamy prezenty z okazji Święta Rodziców, nauczymy się
wierszy, życzeń i piosenek dla mamy i taty. Narysujemy portrety swoich rodziców.
Zachęcimy do wspólnych zabaw z rodzicami.

 

Piosenka „Moja wesoła rodzinka”
1. My rodzinę dobrą mamy
Zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!
Ref. Mama, tata, siostra, brat i Ja-
To Mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad-
To wesoły jest Mój świat!
2. Mama zawsze kocha czule,
Ja do mamy się przytulę.
Tata kocha lecz inaczej,
Uspokaja kiedy płaczę.
4. Gdy napsocę i nabroję
Siedzę w kącie, bo się boję.
Tata skarci, pożałuje,
A mamusia pocałuje.
5. Kiedy nie ma taty, mamy
Wszyscy sobie pomagamy.
I choć sprzątać nie ma komu
Jest wesoło w naszym domu.

 

 


1.   Wielkanocne tradycje. Wprowadzimy dzieci w atmosferę zbliżających się świąt poprzez zachęcanie do wypowiadania się  na temat treści utworów, ilustracji oraz w oparciu o własne doświadczenia i przeżycia związane ze świętami. Będziemy poszerzać wiedzę dzieci na temat tradycji związanych z obchodami świąt Wielkanocnych; będziemy wyróżniać charakterystyczne elementy: palmy, bazie, koszyczek, pisanki, kurczaczki, zajączki, baranki.; dowiemy się: - co wkładamy do koszyczka? i  - co to jest „Śmigus – Dyngus?”.

2.   W wiejskiej zagrodzie. Będziemy zapoznawać dzieci ze zwyczajami życia zwierząt na wiejskim podwórku; będziemy nazywać dorosłe i młode zwierzęta hodowlane, ich domy, sposoby poruszania się i odżywiania; przypomnimy korzyści płynące z hodowli zwierząt.

3.  Dbamy o higienę. Poznamy sposoby dbania  o zdrowie poprzez stosowanie zabiegów higieny osobistej, estetyczny wygląd oraz właściwe odżywianie się. Będziemy wdrażać dzieci  do systematyczności w czynnościach higienicznych kształtując ich postawy prozdrowotne. Uświadomimy dzieciom konsekwencje wynikające z niewłaściwych nawyków higienicznych i żywieniowych.

4.   Dbamy o środowisko. Będziemy rozwijać postawy ekologiczne i proekologiczne dzieci - poznamy zasady zachowania się w lesie; sposoby segregowania śmieci; dowiemy się czy woda jest czysta, a powietrze czyste i zdrowe? Będziemy rozwijać myślenie przyczynowo – skutkowe; prowadzić badania, obserwacje i wyciągać wnioski.

5.   Polska – moja Ojczyzna. Rozbudzimy uczucia patriotyczne dzieci - będziemy słuchać legend i poszerzać wiadomości dzieci o ważniejszych miejscach Warszawy i Krakowa; przypomnimy symbole narodowe.

Dodatkowo będziemy:

- wzbudzać zainteresowania dzieci literaturą;

- wspierać dzieci we wzbogacaniu słownictwa; usprawniać narządy mowy; rozwijać słuch fonematyczny;

- rozwijać spostrzegawczość wzrokową, zdolność skupienia uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;

- tworzyć instrumentacje do poznanych piosenek; rozwijać umiejętności wyrażania muzyki ruchem oraz wrażliwość słuchową i poczucie rytmu;

- rozwijać umiejętności matematyczne, sprawność manualną i aktywność twórczą;

- zachęcać do zabaw ruchowych i rozwijać sprawność fizyczną.

Odwiedza nas 111 gości oraz 0 użytkowników.