Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

MAJ

1. Najpiękniejsze miejsca w Europie. Utrwalimy wiadomości o ważniejszych miejscach Krakowa – omówimy walory i miejsca użyteczności publicznej znajdujące się w mieście. Poznamy nazwy wybranych państw Europy -  zapoznamy z ich charakterystycznymi atrakcjami turystycznymi oraz z wyglądem ich flag. Zwrócimy uwagę na zabytki przyrodnicze na świecie. Będziemy wspierać dzieci we wzbogacaniu słownictwa; usprawniać narządy mowy; rozwijać słuch fonematyczny i utrwalać poznane litery w toku zabaw.

2. Czyim domem jest łąka? Wzbogacimy wiedzę dzieci o otaczającym świecie przyrody - zapoznamy je ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami. Poszerzymy wiedzę na temat pszczół;  omówimy informacje o cyklach rozwoju i życiu żab; poznamy ciekawostki o motylach i roślinach chronionych. Dowiemy się jakie znaczenie mają owady
w życiu człowieka oraz do czego człowiek wykorzystuje wybrane gatunki roślin. Będziemy zachęcać do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie. Będziemy pobudzać dzieci do działalności twórczej oraz aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych.

3. Jak daleko pada jabłko od jabłoni? Będziemy stwarzać warunki do wzmacniania więzi emocjonalnych z rodziną - będziemy zachęcać dzieci do dzielenie się wiadomościami na temat swojej rodziny, do wypowiedzi na temat swoich rodziców. Dowiemy się co łączy członków rodziny; do kogo dzieci są podobne. Omówimy sposoby pomagania rodzicom oraz możliwości wspólnego spędzania czasu. Przygotujemy upominki i program artystyczny. Będziemy uczyć się wierszy, piosenek, tańców i instrumentacji utworów, które dzieci zaprezentują podczas występu.

4. Czego dzieci potrzebują do szczęścia? Wzbudzimy zainteresowania życiem i zabawami dzieci z różnych regionów świata. Poznamy nazwy ludzi rożnych ras – będziemy określać miejsca ich zamieszkania oraz warunki klimatyczne, w jakich żyją. Rozbudzimy wrażliwość na poszanowanie i respektowanie odmienności innych. Dowiemy się, co lubią dzieci mieszkające w różnych częściach świata. Zapoznamy z cechami dobrego przyjaciela. Będziemy rozwijać umiejętności obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej. Przypomnimy o przestrzeganiu wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących zgodne współżycie w grupie.

Dodatkowo będziemy:

- kształtować odporność emocjonalną dzieci; wdrażać do znoszenia porażki;  zwrócimy uwagę na właściwe odnoszenie się do rówieśników i stosowanie zwrotów grzecznościowych;

- rozwijać umiejętności matematyczne - sprawne wykonywanie obliczeń w zakresie 10, klasyfikowanie i szeregowania obiektów ze względu na podaną cechę, porównywanie zbiorów;

- rozwijać zdolność skupienia uwagi, uważnego słuchania, logicznego myślenia
i odpowiadania na podany temat;

- utrwalać umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów;

- rozwijać nasze umiejętności manualne i grafomotoryczne;

- inspirować dzieci do działań plastycznych i konstrukcyjnych;  

- ćwiczyć pamięć słuchową - rozwijać umiejętności wokalne oraz umiejętności poruszania się w rytm melodii;

- rozwijać sprawność fizyczną – ćwiczyć koordynację i sprawność ciała.

 

PIOSENKA pt. Taki piękny jest świat (sł. I muz. J. Kucharczyk)

  1. Taki piękny jest świat wokół nas, plac zabaw, rzeka i park.

Szkoła i przedszkole, ulice znajome, ławeczka przed domem i staw.

 

Ref. A ja tak chcę podróżować po świecie, samolotem do Afryki polecieć.

W Egipcie zrobić zdjęcia pod piramidami, a w Chorwacji pływać w morzu z delfinami.

Wejść na wieżę Eiffla, zobaczyć Mur Berliński i obok Koloseum skosztować włoskiej pizzy.

W londynie pod Bif Benem w angielskim zmoknąć deszczu, w Afryce z Indianami
w wigwamie pomieszkać.

 

  1. Tyle jest pięknych miejsc, wielkich miast, lecz właśnie tu jest mój dom.

 

Gdzie moja rodzina i ojczysty język, gdzie bliskich przyjaciół jest krąg.

 

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.