Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

Drodzy Rodzice ! Podaję link do nagrań z udziałem dzieci: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLe2VEzvVnVpEryg4TzX6vodJdGC6C2Zxc

p. Paulina 

Drodzy Rodzice!

16.06 (środa) o godzinie 16.00 odbędzie się zakończenie roku szkolnego . Stroje dla dzieci zapewnia przedszkole. 

 

1. Pierwszy Czerwiec – z okazji Międzynarodowego Święta Wszystkim Dzieciom  złożymy życzenia. W tym dniu dzieci wezmą udział w ,,Warsztatach z Robotyki”, a także w wesołych zabawach ruchowych i konkursach.

2. Porozmawiamy o dzieciach mieszkających na różnych kontynentach, omówimy ich wygląd, strój, zwyczaje. Zapoznamy się z muzyką z innego kontynentu, będziemy tańczyć i śpiewać. Rozwiązywać będziemy zadania matematyczne i udoskonalimy umiejętność zapisywania czynności matematycznych użwywając liczb i znaków.

3.Będziemy się wypowiadać na temat różnych pojazdów: lądowych, powietrznych i wodnych - będziemy się wdrażać do wielozdaniowych wypowiedzi na określony temat. Zapoznamy się z zasadami bezpiecznego korzystania z roweru. Rozwiniemy myślenie przy7czynowo - skutkowe. Ukształtujemy słuch i pamieć muzyczna. Wzbogacimy słwonictwo.

4.Zapoznamy się z etapami rozwoju motyla. Bedziemy wykonywać ćwiczenia oddechowe oraz taniec motyla. Udoskonalimy umiejętnosć porównywania liczebności zbiorów. Uwrażliwimy dzieci na zmianę dynamiki. Będziemy się wdrażać do uważnego słuchania. 

5.Zwrócimy uwagę na konieczność dbania o środowisko podczas wakacyjnego wypoczynku. Udoskonalimy percepcję wzrokową. Zapoznamy się z zasadami bezpiecznego wypoczynku. Ukażemy piękno rożnych stron Polski. Bedziemy się wdrażać do spontanicznego reagowania ruchem na określoną melodię. 

W poniedziałek 7.06.2021 pani od rytmiki będzie nagrywała dzieci. Nagranie będzie dostępne na jej stronie internetowej. O pojawieniu się nagrania poinformujemy Państwa osobiście, podając link.  Prosimy, aby w miarę możliwości wszystkie dzieci przyszły w tym dniu w białym podkoszulku. Dziewczynki będą występowały w spódniczkach przedszkolnych, natomiast jeśli chodzi o chłopców kolor spodni jest dowolny. 

Dziękuję, P.Niechaj

27.05.2021 (czwartek) w naszej grupie odbędzie sie krótka uroczystość z okazji Święta Mamy i Taty.

Prosimy o odświętne ubranie dzieci w tym dniu. 

1.   Porozmawiamy o kosmosie. Zastanowimy się czy moglibyśmy zamieszkać na innej planecie. Nauczymy się nazw wszystkich planet, ich nazwy będziemy układa z alfabetu ruchomego.

2.   Muzyka wokół nas. Będziemy słuchać muzyki klasycznej i współczesnej. Wzbogacimy wiedzę na temat instrumentów muzycznych. Doskonalić będziemy umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych. Poznamy zabawy ludowe z różnych regionów Polski i będziemy się przy nich bawić.

3.  Będziemy zgłębiać więzi rodzinne opowiadając sobie o ważnej roli rodziców w życiu dziecka. Dowiemy się w jakich zawodach mogą pracować dorośli. Utrwalimy nazwy członków najbliższej rodziny.

4.   Poznamy kolejne litery alfabetu: Ł, P. Z, F. Będziemy doskonalić swoje umiejętności językowe poprzez poszukiwanie rymów i przeciwieństw do podanych wyrazów. Postaramy się budować dłuższe wypowiedzi w oparciu o ilustracje, wysłuchane opowiadanie, wykorzystując również własne doświadczenia i spostrzeżenia.Z chętnymi dziećmi doskonalić będziemy umiejętność czytania, utrwalimy znajomość liter.

5.  W dalszym ciągu doskonalić będziemy nasze umiejętności w zakresie liczenia, porównywania liczebności zbiorów, kojarzenia liczby z jej graficznym zapisem w zakresie od 0 – 10. Będziemy posługiwać się liczebnikami porządkowymi, rozwiązywać zadania z treścią a ich rozwiązanie zapisywać w formie działań matematycznych. Dowiemy się do czego służą pieniądze, jakie są nominały monet i banknotów. Poćwiczymy umiejętność ważenia i mierzenia różnych przedmiotów.

6.   Będziemy się cieszyć pobytem w przedszkolu spędzając czas na zabawach, które dzieci interesują najbardziej, czytaniu ciekawych bajek i opowiadań wybranych przez dzieci.

 

Nauczymy się wiersza i piosenki.

Wiersz pt. „Podróż do nieznanej krainy” D. Kossakowskiej.

Wsiadam do rakiety i wyruszam w drogę.

Nieznane krainy dzisiaj poznać mogę.

Chcę zobaczyć morze, albo piękne góry.

Chcę popatrzeć w niebo oraz dotknąć chmury.

Może spotkam kogoś kto mieszka daleko.

Ma zielone oczy i uwielbia mleko.

Gdy wrócę z podróży, zdjęcia wam pokarzę.

I być może powiem o czym jeszcze marzę.

 

Piosenka pt „Wiosna”

muz. Jarosław Woźniewski, sł. Dorota Kossakowska.

I Zieleń trawy, błękit nieba,

żółte słońce w górze świeci.

Cieszą się już wszystkie ptaki,

kwiaty oraz małe dzieci.

Ref: To wiosna, to wiosna, to wiosna

Czaruje na łące.

To wiosna, to wiosna, to wiosna.

Łapie promienie gorące.

II Ciepły deszczyk dzisiaj pada,

będą pięknie rosły kwiaty.

Cieszą się już wróble szare,

oraz wszystkie leśne skrzaty.

      „PTAKI JUŻ DO NAS LECĄ” – Wprowadzimy drukowaną i pisaną literę j,J. Udoskonalimy słuch fonematyczny. Wzbogacimy wiedzę dziecka na temat życia bocianów. Zapoznamy się ze słowami i melodią piosenki „Zakochany bocian”. Udoskonalimy umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi. Rozwiniemy orientację przestrzenną. Rozwiniemy zainteresowania przyrodnicze.

„  "W BAJKOWEJ KRAINIE” – Wprowadzimy drukowaną i pisaną literę c,C. Udoskonalimy sprawność manualną. Będziemy się wdrażać do uważnego słuchania. Kształtować będziemy nawyk mobilizowania się do wysiłku intelektualnego. Rozwiniemy sprawność fizyczną. Rozwiniemy logiczne myślenie.

  „NA WIEJSKIM PODWÓRKU” – Utrwalimy nazwy zwierząt hodowlanych, oraz produktów pochodzących od zwierząt. Wyrobimy pozytywny stosunek do zwierząt. Udoskonalimy umiejętność porównywania liczebności zbiorów. Rozwiniemy zdolności matematyczne. Poznamy nazwy miejsc, w których żyją zwierzęta hodowlane.  Wzbogacimy wiedzę na temat pokarmów spożywanych przez zwierzęta.

     „DBAMY O NASZĄ PLANETĘ” – Wprowadzimy drukowana i pisaną literę ł,Ł. Zwrócimy uwagę na piękno naszej planety. Kształtować będziemy postawy proekologiczne. Rozwijać będziemy koncentrację uwagi. Udoskonalimy umiejętność segregowania według podanych cech. Zapoznamy się ze słowami i melodią piosenki. Rozwiniemy myślenie przyczynowo – skutkowe. 

       Nauczymy się piosenki: "Zakochany bocian"

Bocian się zakochał raz

w najpiękniejszej z wszystkich żab

chodził za nią cały dzień

i klekotał: kle, kle, kle
 

Żaba woła: rechu rech

Nie wiadomo tak czy nie

Aż od plotek kipiał staw

Co za miłość ach ach ach!

 

 Ref: Niestety, niestety skończyło się  to źle,

 bo żaba rechu, rechu, a bocian kle, kle, kle   / bis
 

Choć dokoła milion żab

Bocian człapie człap człap człap

W zimnym stawie cały dzień

biega, szuka żabki swej

Żaba woła: kum, kum ,kum

Drobi boćku jestem tu

Bocian na to: kle, kle, kle

Która z was tą moją jest
 
 Ref: Niestety, niestety ...
 

Więc ucz się języków, bo może zdarzyć się

Że ktoś ci: I love you

A ty ni be ni me!

 

Oraz wierszyka: "Dbamy o Ziemię” –A. Olędzkiej.

 

Dużo śmieci, dużo śmieci.

Wszędzie jest, wszędzie jest. 

Żeby było czysto, trzeba je pozbierać.

Spieszmy się, śpieszmy się.

 

Nasza ziemia, nasza ziemia.

Czysta jest, czysta jest.

Bardzo ją kochamy, więc o czystość dbamy.

Cieszmy się, cieszmy się.

 

Segregujmy, segregujmy.

Śmieci dziś, śmieci dziś.

Segregacja śmieci, segregacja śmieci.

Ważna jest, ważna jest

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.