Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

        24.04.2020 r. (piątek) o godz. 9.00 nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji do Samorządowego Przedszkola nr 97 im. Jana Brzechwy w Krakowie. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie wywieszona na drzwiach przedszkola. Rodzice dostaną też informację na podany we wniosku adres e-mail. Istnieje również możliwość uzyskania informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego drogą telefoniczną.                                                       

Lila Marchewka-  Dyrektor

Samorządowego Przedszkola nr 97

im. Jana Brzechwy

Zapraszamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola do przyłączenia się do akcji

„Będzie Dobrze”.

Przedsięwzięcie zostało zainspirowane inicjatywą z Włoch, gdzie dzieci nie mogąc wyjść z domu umieszczały w oknach rysunek tęczy, uśmiechniętej buzi.

Co robimy?

Rysujemy uśmiechniętą buzię ( tak jak w emotikonach: na żółtym tle oczka/serduszka i uśmiech) i umieszczamy w wraz z napisem „Będzie dobrze” na oknie tak by obrazek wraz z napisem był widoczny dla przechodniów, sąsiadów i innych ludzi w domach. ( Przyczepiamy od wewnątrz, rysunek i napis skierowany na zewnątrz).

Może komuś wasz rysunek rozweseli smutny dzień, wywoła uśmiech na twarzy. Zdjęcia prac można przesłać na adres mail waszej grupy przedszkolnej.

Zapraszamy serdecznie, pozdrawiamy.

Nauczyciele z Samorządowego Przedszkola 97 im. J. Brzechwy w Krakowie.

Od 25 marca 2020 r. Minister Edukacji, w związku z przedłużeniem kwarantanny, polecił realizację podstawy programowej na wszystkich szczeblach edukacji. Poniżej umieszczamy linki do dysku Google dla każdego oddziału, pod którymi znajdziecie Państwo materiały do pracy z dziećmi w domu. Materiały będą umieszczane każdego dnia zgodnie z realizowana tematyką. Dla każdego oddziału mamy adres poczty e-mail, który jest dostępny na dysku.

Oddział I link do strony na której znajdują się materiały do zajęć z dziećmi  

https://drive.google.com/open?id=1TBNJIOhKAUhyJQzDn2LNrfUELrsoreL7

https://drive.google.com/drive/folders/1YCfq-bFy2Jrm61CkW3yURu2MLj42e46P

Oddział II link do strony na której znajdują się materiały do zajęć z dziećmi  

https://drive.google.com/open?id=1ZTV0bX_ObcHwdvcbcYLdLSAxvy1iKHic

Oddział III link do strony na której znajdują się materiały do zajęć z dziećmi  

https://drive.google.com/open?id=16AfD9tUx7sxkc_qGSP0vl6fHPPjWLF7D

Oddział IV link do strony na której znajdują się materiały do zajęć z dziećmi  

https://drive.google.com/open?id=1F49GKp_Pzc4s8HxZcQH_K_ly1zsT61EJ

Oddział V link do strony na której znajdują się materiały do zajęć z dziećmi  

https://drive.google.com/drive/folders/1jD4OOztTBLVydAAhVneYr9SUJep-pZ2k?usp=sharing

Oddział VI link do strony na której znajdują się materiały do zajęć z dziećmi  

https://drive.google.com/open?id=1i7Uj5nXMSHpbIPBPrcduKSf80s0o7nTn

Na e-mail przedszkola lub poszczególnych oddziałów mogą Państwo przesyłać własne propozycje współpracy. W tym szczególnym okresie służymy Państwu pomocą i wsparciem w zakresie edukacji i wychowania dzieci. Serdecznie pozdrawiamy i życzymy dużo optymizmu i pogody ducha.

                                                                Do szybkiego zobaczenia! - Dyrekcja i nauczyciele

02.03-06.03.2020 r.- realizacja programu ,,Czyste powietrze wokół nas’’ w oddziale V.

02.03-31.03.2020 r.- realizowanie projektu ,,Poznajemy nasz kraj w tańcu, zabawie  i piosence’’ w oddziale IV.

05.03.2020 r.-zajęcia otwarte z religii dla rodziców dzieci z oddziału V i VI  - godz. 15.00.

09.03-13.03.2020 r.- założenie ,,zielonego ogródka’’ w oddziale II.

09.03-13.03.2020 r .- obserwacje przyrodnicze wzrostu roślin w ,,zielonym kąciku’’, prowadzenie hodowli kryształów z amonu sodu i soli w oddziale V.

09.03- 13.03.2020 r.- zabawy z robotem edukacyjnym ,,Photon’’ w oddziale VI.

09.03.-13.03.2020 r.- zabawy matematyczne z wykorzystaniem Darów Froebla i wiatraka matematycznego w oddziale III.

11.03.2020 r.- zajęcia otwarte dla rodziców dzieci z oddziału II.

11.03.2020 r.-,, dzień w kolorze zielonym’’ w oddziale I

16.03.-20.03.2020 r.- kodowanie i programowanie w oddziale III z wykorzystaniem robota edukacyjnego - myszki.

20.03.2020 r.- powitanie wiosny- muzyczny korowód ulicami osiedla-dzieci z wszystkich oddziałów.

20.03.2020 r.-przedstawienie teatralne pt. ,,Wiosenna pobudka’’ w wykonaniu aktorów z Teatru Kanon- godz. 12.30.

23.03-27.03.2020 r.- zabawy z wierszami Jana Brzechwy, ćwiczenia mowy dialogowej w oddziale V.

25.03.2020 r.-wyjście do Multikina na seans interaktywny  z Rybką Mini Mini –dzieci z oddziału VI.

26.03.2020 r.- wyjście do biblioteki osiedlowej - dzieci z oddziału I.

30.03.2020 r.- świąteczne warsztaty wielkanocne dla dzieci i rodziców z oddziału V-godz. 15.00 oraz oddziału VI –godz. 15.20.

31.03.2020 r.- świąteczne warsztaty wielkanocne dla dzieci i rodziców z oddziału IV-godz. 15.15

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej  dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

Dyrektorze,

- porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

- wywieś w widocznym miejscu w przedszkolu lub szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;

- zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły; 

- zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy; 

- poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;

- nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;

- poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

- powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

Terminarz rekrutacji na dyżur wakacyjny w sierpniu.

24.02.2020 r. - 28.02.2020 r. – składanie  kart  zapisu  przez rodziców dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola nr 97 im. Jana Brzechwy w Krakowie.

02.03.2020 r. - 05.03.2020 r. – składanie kart zapisu przez rodziców dzieci  uczęszczających  do  innych  przedszkoli  (pierwszeństwo przyjęcia  będą  miały  dzieci  z  przedszkoli  zamkniętych  na  dwa miesiące).

12.03.2020 r.- ogłoszenie wyników rekrutacji na dyżur .

18.03.2020 r. - 19.03.2020 r. -  podpisywanie przez  rodziców potwierdzenia korzystania z wychowania przedszkolnego w okresie sierpnia.

- 03.02-07.02.2020 r.- dzieci z oddziału V poznają krainy wiecznego lodu i zjawisko zorzy polarnej;

- 03.02-14.02.2020 r.- dzieci z oddziału III poznają kolejne bierki szachowe, ich ruchy i wartość;

- 10.02.-14.02.2020 r.- zabawy wg Ireny Majchrzak w oddziale IV - globalne czytanie wyrazów. Zorganizowanie kącika czytelniczego dla zainteresowanych dzieci;

-12.02-14.02. 2020 r.- rozwijanie mowy dialogowej wg Marii Kielar-Turskiej w oddziale V;

- 11.02.2020 r.- Bal karnawałowy  ,,W zimowej krainie’’- godz. 9.30;

- 11.02. 2020 – popołudniowe spotkania indywidualne dla chętnych rodziców z oddziału III;

-12.02.2020 r.-  popołudniowe spotkania indywidualne dla  zainteresowanych rodziców z oddziału IV;

- 14.02.2020 r.- przedstawienie teatralne ,,Złota ryba’’ w wykonaniu Falko show dla wszystkich dzieci;

- II połowa lutego –dzieci z oddziału V udadzą się do biblioteki na spotkanie czytelnicze;

-17.02-21.02.2020 r.- dzieci z oddziału II poznają zawód kucharza i przygotują m.in. zdrowy deser;

-17.02.-20.02.2020 r.- realizacja projektu edukacyjnego ,,Z matematyką za pan brat’’ w oddziale III;

-19.02-21.02-2020 r.- zabawy w teatr cieni w oddziale VI, próby projektowania strojów teatralnych;

-18.02. 2020 r.- zajęcia pokazowe dla rodziców z tańca towarzyskiego- godziny wg harmonogramu zajęć dodatkowych;

- 25.02.2020 r. –dzień otwarty z panią psycholog od 14.00 do 17.00;

- 25.02.2020 r.- prezentacja układów tanecznych i instrumentalnych do muzyki klasycznej i współczesnej dla dzieci i rodziców z ,,Ogródka dla matki i dziecka’’;

- 26.02.2020 r.- zajęcia otwarte dla rodziców w oddziale II - godz. 9.30

- 26.02.2020 r. – zajęcia otwarte dla rodziców w oddziale VI ,,Kodowanie na dywanie’’-godz. 15.00;

- 24.02-28.02.2020 r.- zabawy parateatralne w oddziale IV z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai; 

Informuję, że nasze przedszkole ma przerwę wakacyjną od 01 lipca do 31 lipca 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie sierpnia będą podane w ostatnim tygodniu lutego.

Podkategorie

 

Planowane działania na październik 2021 r.  

 

05 październik – wycieczka dla dzieci z oddziału V do Parku Edukacji Globalnej ,, Wioski świata’’.
12 październik - ,,Dzień marchewki’’ we wszystkich oddziałach.
13 październik-  warsztaty ekologiczne  ,,Eko siata dobrem świata’’ dla dzieci z oddziału I, II, VI.  Koszt warsztatów pokrywa przedszkole.
14 październik- warsztaty ekologiczne  ,,Eko siata dobrem świata’’ dla dzieci z oddziału III, IV,  V.
18-22 październik- rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego ,,Małe i duże podróże po Europie’’- oddział II
18-25- październik-realizacja zadań z innowacji pedagogicznej pod hasłem ,,Jesień wicher nam przyniesie’’- oddział IV
20 październik- wycieczka dla dzieci z oddziału VI do Parku Edukacji Globalnej ,,Wioski świata’’
20 październik-,,Jesienne zabawy’’ z rodzicami w  ogrodzie przedszkolnym godz. 15.30 - oddział IV.
 21 październik – uroczystość ,,Pasowania na przedszkolaka’’ w oddziale I.
21 październik  -,,Jesienne zabawy’’ z rodzicami w  ogrodzie przedszkolnym godz. 15.30 - oddział VI.
25-29 październik - wznowienie zabaw z cyklu ,,Szachy w przedszkolu’’ w oddziale VI.
25 październik – warsztaty ,,  Rugby-co to jest? Poznajemy zasady gry’’ dla dzieci z oddziału III, V, II. Warsztaty poprowadzi mama dziecka z oddziału III.
25-29 październik - rozpoczęcie cyklu zajęć w ramach realizacji projektu edukacyjnego  ,,Poznaję swój kraj w tańcu, zabawie i piosence’’- oddział I.
26 październik – warsztaty ,, Rugby- co to jest? Poznajemy zasady gry’’dla dzieci z oddziału IV, VI.
26 październik- uroczystość  ,,Pasowania na przedszkolaka’’ w oddziale III
26 październik- -,,Jesienne zabawy’’ z rodzicami w  ogrodzie przedszkolnym, godz. 15.30 – oddział II.
27 październik-,,Jesienne zabawy’’ z rodzicami w  ogrodzie przedszkolnym, godz. 15.30 – oddział IV.
28 październik - Dogoterapia- zajęcia edukacyjne dla dzieci z oddziału IV sponsorowane przez jednego z rodziców przedszkolaka z oddziału IV.
29 październik – wycieczka dla dzieci z oddziału II do ,, Mini ZOO’’ w Jeziorkowie.

 Cały miesiąc wzbogacanie przedszkolnych kącików przyrodniczych.

 

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.