Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

1.    BAJKI I BAŚNIE
- porozmawiamy o tym jak możemy sprawić komuś radość,
- porozmawiamy o swoich ulubionych bajkowych bohaterach
- wyruszymy do świata bajek i baśni zapoznając się utworami takimi jak:  Brzydkie Kaczątko, Królewna Śnieżka, Kot w Butach,
- nauczymy się tańca  dworskiego,
2.    W MARCU JAK W GARNCU
- zapoznamy się z charakterystycznymi cechami przedwiośnia,
- wdrażamy do rozumienia konieczności dostosowania ubioru do pogody,
- obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie i dzielimy się swoimi spostrzeżeniami,
3.    DBAMY O ZDROWIE NA PRZEDWIOŚNIU
- zapoznamy się ze sposobem założenia hodowli szczypioru i cebuli,
- porozmawiamy o tym jak należy dbać o rośliny,
- wdrażamy do rozumienia ważności spacerów dla zdrowia, jako jednego ze sposobów    nabywania odporności na choroby,
- zachęcamy do spożywania warzyw jako źródła witamin,
- wzbogacamy słownik o nowe pojęcie nowalijka
4.    NADCHODZI WIOSNA
- zapoznamy się ze zwyczajem topienia Marzanny,
- zapoznamy się z oznakami wiosny i zmianami zachodzącymi w przyrodzie,
- poznamy ptaki, które przylatują do nas na wiosnę,
5.    WIELKANOC
- przybliżymy tradycje i zwyczaje związane z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych,
- dowiemy się co wkładamy do koszyczka,
- założymy hodowlę owsa,

OPRÓCZ TEGO:
- wdrażamy do reagowania na polecenia nauczyciela
- rozwijamy umiejętność sprzątania po zakończonej zabawie lub pracy przy stoliku,
- doskonalimy umiejętność klasyfikowania oraz przeliczania elementów zbiorów,
- zachęcamy do swobodnych wypowiedzi na każdy temat,
- wyrabiamy poczucie rytmu podczas zabaw muzyczno – ruchowych,
- wdrażamy do uważnego słuchania,
- doskonalimy sprawność manualną,

 

MASZERUJE WIOSNA

Tam daleko gdzie wysoka sosna

maszeruje drogą mała wiosna.

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki

i jeden warkoczyk krótki.


Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło

lecą i świergocą głośno i wesoło.

Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,

gdy go w górę wznosi zielenieje świat !


2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu

małą torebeczkę. Chętnie żuje gumę i robi

balony a z nich każdy jest zielony.


Ref. Maszeruje wiosna....


3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas

każda trawka chce być już zielona.

gdybyś zapomniała inną drogą poszła

zima by została mroźna.


Ref. Maszeruje wiosna...

1. KARNAWAŁ
- kształtujemy umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi 1-2,
- rozwijamy umiejętność uważnego słuchania wierszy i opowiadań,
- utrwalamy pojęcia wolno - szybko oraz umiejętność reagowania na zmiany w muzyce,
2. W LODOWEJ KRAINIE
- poznajemy mieszkańców lodowej krainy /niedźwiedź polarny, renifer, pingwiny, morsy, foki/,
- dowiemy się kim jest "eskimos" i czym jest "igloo",
- doskonalimy sprawność manualną,
- wdrażamy do ukończenia pracy,
- zachęcamy do wypowiadania się na dany temat,
3. ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE
- zapoznajemy się z wyglądem i przypominamy nazwy niektórych zwierząt egzotycznych /lew, tygrys, żyrafa, małpa, wąż, hipopotam, zebra,krokodyl, słoń/,
- porozmawiamy o tym, gdzie w Polsce możemy spotkać te zwierzęta oraz uświadomimy konieczność przestrzegania zasad obowiązujących w ZOO,
- doskonalimy umiejętność segregowania,
- rozwijamy umiejętność rzutu oburącz,
4. W KOSMOSIE
- wdrażamy do bycia tolerancyjnym,
- poznajemy pojęcia: kosmos, gwiazdy, słońce,
- zachęcamy do wypowiadania się całymi zdaniami,
- rozwijamy inwencję twórczą.

1. DOKARMIAMY PTAKI
2. ZWIERZĘTA ZIMĄ
- porozmawiamy na temat konieczności dokarmiania ptaków zimą,
- zapoznamy się z nazwami i wyglądem niektórych ptaków /wróbel, sikorka, gil/
- rozwijamy zainteresowanie otaczającą przyrodą podczas wyjść na spacery
- wspólnie dokarmiamy ptaki
- rozbudzamy zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy,
- poznajemy zwierzęta zasypiające zimą /niedźwiedź, borsuk, jeż, żaba, żuczek/

3. DZIEŃ BABCI I DZIADKA
- wzmacniamy więzi rodzinne,
- kształtujemy uczucie przywiązania, miłości i szacunku do dziadków oraz bliskich,
- rozmawiamy na temat wspólnych zabaw z dziadkami,

4. ZABAWY NA ŚNIEGU
- zapoznajemy się z nazwami pór roku,
- zapoznajemy z bezpiecznymi miejscami do zabaw
- wdrażamy do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śnegu,
- utrwalamy pojęcie "para",

A także:
- zachęcamy do swobodnego wypowiadania się na dany temat,
- rozwijamy pamięć, słuch muzyczny i poczucie rytmu,
- rozwijamy ogólną sprawność fizyczną,
- rozwijamy umiejętności matematyczne tj: przeliczanie, klasyfikowanie, określanie położenia przedmiotu w przestrzeni itp.
- rozwijamy sprawność manualną,
- czerpiemy radość ze wspólnej zabawy,

21 grudnia (tj.poniedziałek) w grupie "Żabek" odbędą się warsztaty świąteczne                   pt. ,, Wesoła choinka''. Dzieci wezmą udział w świątecznych zabawach, oraz wykonają przestrzenną prace plastyczną - wesołą choinkę. Prosimy Rodziców, aby w tym dniu ubrali dzieci odświętnie. Dziewczynki białe ubranka - gwiazdki. Chłopcy odświętny strój z elementem świątecznym np. opaski renifera, czapki Mikołaja, opaski z choinką itp.

Dziękujemy.

Serdecznie zapraszam chętnych rodziców na rozmowy indywidualne,

które odbędą się 17.12 tj. czwartek.

Bardzo proszę o zapisywanie się na wybraną godzinę.

Lista znajdować się będzie na drzwiach grupy "Żabek".

15.00 - 15.20

15.20 - 15.40

15.40 - 16.00

Drodzy rodzice.

W dniu 4.12 (piątek) odbędzie się w naszej grupie spotkanie z Mikołajem.

Prosimy o przygotowanie dziecku mikołajkowego elementu.

Dziękujemy.

1.JAK PRZEKAZUJEMY INFORMACJE
- zapoznamy się z drogą listu od nadawcy do adresata,
- utrwalamy znajomości imion swoich i rodziców,
- poszerzamy informacje nt. znaczków pocztowych i telefonów,
- zapoznamy się ze współczesnymi środkami przekazu informacji,
- wyrabiamy umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- rozwijamy zainteresowania plastyczne i zabawowe,
- rozwijamy zdolności improwizacyjnych,

2.DZIEŃ I NOC
- wyjaśnimy znaczenie snu dla zdrowia,
- wdrażamy do dłuższego skupiania uwagi,
- wzbogacamy słownictwo o pojęcia przestrzenne: na, pod, obok, za,
- podczas spacerów zachęcamy do obserwacji przyrodniczych,
- rozwijamy poczucie rytmu,
- utrwalamy pojęcie „para” podczas zabaw dydaktycznych i ruchowych,

3.KAPIE, KROPI, MŻY
- określamy cechy jesiennej pogody
- zapoznamy się ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią: zachmurzenie, deszcz, wiatr, śnieg
- zapoznamy się ze sposobami ochrony przed deszczem i dobieranie ubrania odpowiednio do pogody,
- dowiemy się jakie zastosowanie posiada woda – zachęcamy do oszczędzania,
- utrwalamy znajomość podstawowych kolorów,
- porównujemy dwa takie same obrazki różniące się wyraźnymi cechami,

4.DBAMY O ZDROWIE
- rozwijamy uwagę i spostrzegawczość podczas dobierania ubrań dostosowanych do pogody,
- wzbogacamy wiadomości nt. właściwego ubioru dostosowanego do pogody,
- zachęcamy do dbałości o zdrowie poprzez wyrabianie nawyków higienicznych i dbałość o czystość,
- kształtujemy pojęcie: higiena osobista; doskonalenie umiejętności prawidłowego mycia rąk,

 

Odwiedza nas 193 gości oraz 0 użytkowników.