Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

1. Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie związane z jesienią w parku. Porównujemy wygląd różnych drzew, nazywamy części drzewa.  Rozpoznajemy drzewa po owocach i liściach i nazywamy je. Doskonalimy sprawność grafomotoryczną, koordynację wzrokowo-ruchową.

2. Poznajemy las oglądając albumy, książki, dostrzegając zmiany zachodzące w przyrodzie związane ze zmianą pór roku. Rozwiązujemy zagadki o tematyce leśnej, słuchamy „Leśnych odgłosów” uczestnicząc w ciekawych zabawach słuchowych. Zastanawiamy się co kryje w sobie las?

3. Poznajemy leśne zwierzęta i słuchamy ciekawostek przyrodniczych na ich temat. Szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania: „Jak zwierzęta szykują się do zimy?”

4. Poznajemy etapy produkcji (papieru, chleba).Rozwijamy myślenie logiczne poprzez analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie. Rozwijamy zainteresowania badawcze poprzez wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków. Poznajemy właściwości fizyczne: piasku, gliny. Doskonalimy sprawność rąk i rozwijamy zainteresowania plastyczne w trakcie lepienia z masy solnej, masy papierowej, plasteliny.

1. Stworzymy radosną i przyjazną atmosferę w grupie. Przypomnimy zasady korzystania z kącików zabaw w sali przedszkolnej i sprzętów na placu zabaw. Zorganizujemy: zabawy integracyjne, dydaktyczne, ruchowe, przy stolikach oraz rozwiniemy umiejętność gromadzenia informacji o sobie i kolegach. 

2. Ustalimy zasady panujące w grupie z wykorzystaniem „Kodeksu Przedszkolaka”. Będziemy rozwijać samodzielność w codziennych sytuacjach oraz stosować zasady kulturalnego zachowania się przy stole. Zwrócimy uwagę na ład i porządek w najbliższym otoczeniu. 

3. Poznamy zasady ruchu drogowego. Wyjaśnimy przeznaczenie: sygnalizacji świetlnej, pasów, znaków drogowych. Zwrócimy uwagę na konieczność właściwego zachowania się w pobliżu tras komunikacyjnych. Poznamy, utrwalimy wygląd i znaczenie niektórych znaków drogowych. Utrwalimy znajomość adresu zamieszkania. 

4. Poznamy zmiany zachodzące w przyrodzie związane z jesienią w sadzie i ogrodzie. Zapoznamy się z wyglądem, smakiem i zapachem wybranych warzyw i owoców, rozwiniemy umiejętność korzystania ze zmysłów. Przypomnimy nazwy drzew i krzewów owocowych.

Odwiedza nas 128 gości oraz 0 użytkowników.