Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

      „PTAKI JUŻ DO NAS LECĄ” – Wprowadzimy drukowaną i pisaną literę j,J. Udoskonalimy słuch fonematyczny. Wzbogacimy wiedzę dziecka na temat życia bocianów. Zapoznamy się ze słowami i melodią piosenki „Zakochany bocian”. Udoskonalimy umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi. Rozwiniemy orientację przestrzenną. Rozwiniemy zainteresowania przyrodnicze.

„  "W BAJKOWEJ KRAINIE” – Wprowadzimy drukowaną i pisaną literę c,C. Udoskonalimy sprawność manualną. Będziemy się wdrażać do uważnego słuchania. Kształtować będziemy nawyk mobilizowania się do wysiłku intelektualnego. Rozwiniemy sprawność fizyczną. Rozwiniemy logiczne myślenie.

  „NA WIEJSKIM PODWÓRKU” – Utrwalimy nazwy zwierząt hodowlanych, oraz produktów pochodzących od zwierząt. Wyrobimy pozytywny stosunek do zwierząt. Udoskonalimy umiejętność porównywania liczebności zbiorów. Rozwiniemy zdolności matematyczne. Poznamy nazwy miejsc, w których żyją zwierzęta hodowlane.  Wzbogacimy wiedzę na temat pokarmów spożywanych przez zwierzęta.

     „DBAMY O NASZĄ PLANETĘ” – Wprowadzimy drukowana i pisaną literę ł,Ł. Zwrócimy uwagę na piękno naszej planety. Kształtować będziemy postawy proekologiczne. Rozwijać będziemy koncentrację uwagi. Udoskonalimy umiejętność segregowania według podanych cech. Zapoznamy się ze słowami i melodią piosenki. Rozwiniemy myślenie przyczynowo – skutkowe. 

       Nauczymy się piosenki: "Zakochany bocian"

Bocian się zakochał raz

w najpiękniejszej z wszystkich żab

chodził za nią cały dzień

i klekotał: kle, kle, kle
 

Żaba woła: rechu rech

Nie wiadomo tak czy nie

Aż od plotek kipiał staw

Co za miłość ach ach ach!

 

 Ref: Niestety, niestety skończyło się  to źle,

 bo żaba rechu, rechu, a bocian kle, kle, kle   / bis
 

Choć dokoła milion żab

Bocian człapie człap człap człap

W zimnym stawie cały dzień

biega, szuka żabki swej

Żaba woła: kum, kum ,kum

Drobi boćku jestem tu

Bocian na to: kle, kle, kle

Która z was tą moją jest
 
 Ref: Niestety, niestety ...
 

Więc ucz się języków, bo może zdarzyć się

Że ktoś ci: I love you

A ty ni be ni me!

 

Oraz wierszyka: "Dbamy o Ziemię” –A. Olędzkiej.

 

Dużo śmieci, dużo śmieci.

Wszędzie jest, wszędzie jest. 

Żeby było czysto, trzeba je pozbierać.

Spieszmy się, śpieszmy się.

 

Nasza ziemia, nasza ziemia.

Czysta jest, czysta jest.

Bardzo ją kochamy, więc o czystość dbamy.

Cieszmy się, cieszmy się.

 

Segregujmy, segregujmy.

Śmieci dziś, śmieci dziś.

Segregacja śmieci, segregacja śmieci.

Ważna jest, ważna jest

Odwiedza nas 117 gości oraz 0 użytkowników.