Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

1. Pierwszy Czerwiec – z okazji Międzynarodowego Święta Wszystkim Dzieciom  złożymy życzenia. W tym dniu dzieci wezmą udział w ,,Warsztatach z Robotyki”, a także w wesołych zabawach ruchowych i konkursach.

2. Porozmawiamy o dzieciach mieszkających na różnych kontynentach, omówimy ich wygląd, strój, zwyczaje. Zapoznamy się z muzyką z innego kontynentu, będziemy tańczyć i śpiewać. Rozwiązywać będziemy zadania matematyczne i udoskonalimy umiejętność zapisywania czynności matematycznych użwywając liczb i znaków.

3.Będziemy się wypowiadać na temat różnych pojazdów: lądowych, powietrznych i wodnych - będziemy się wdrażać do wielozdaniowych wypowiedzi na określony temat. Zapoznamy się z zasadami bezpiecznego korzystania z roweru. Rozwiniemy myślenie przy7czynowo - skutkowe. Ukształtujemy słuch i pamieć muzyczna. Wzbogacimy słwonictwo.

4.Zapoznamy się z etapami rozwoju motyla. Bedziemy wykonywać ćwiczenia oddechowe oraz taniec motyla. Udoskonalimy umiejętnosć porównywania liczebności zbiorów. Uwrażliwimy dzieci na zmianę dynamiki. Będziemy się wdrażać do uważnego słuchania. 

5.Zwrócimy uwagę na konieczność dbania o środowisko podczas wakacyjnego wypoczynku. Udoskonalimy percepcję wzrokową. Zapoznamy się z zasadami bezpiecznego wypoczynku. Ukażemy piękno rożnych stron Polski. Bedziemy się wdrażać do spontanicznego reagowania ruchem na określoną melodię. 

Odwiedza nas 195 gości oraz 0 użytkowników.