Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

1. Weźmiemy udział w balu karnawałowym organizowanym 3 lutego w przedszkolu.

2."LEPIMY BAŁWANA" - Wprowadzimy drukowaną i pisaną literę: b,B. W dalszym ciągu będziemy pracować nad doskonaleniem słuchu fonematycznego. Rozwiniemy logiczne myslenie, oraz sprawność manualną. Udoskonalimy percepcję słuchową. Popracujemy nad umiejętnością współpracy w grupie. Poznamy sposób tworzenia wycinanek. Zwrócimy uwagę na znaczenie przyjaźni w życiu człowieka.

3."ZIMOWE ZABAWY" - Wprowadzimy drukowaną i pisaną literę: n.N. Rozwiniemy inwencję twórczą. Będziemy się wdrażać do estetycznego wykonywania pracy. Zwrócimy uwagę nad bezpieczeństewo podczas zabaw zimowych. Będziemy ćwiczyć poczucie rytmu. Udoskonalimy umiejętność porównywania zbiorów oraz usprawnimy technikę rachunkową. Udoskonalimy umiejętność porządkowania cyfr od najmniejszej do najwiekszej i odwrotnie. Utrwalimy nazwy różnych środków lokomocji.

4."DINOZAURY DZIWNE STWORY" - Zapoznamy się z wyglądem dinozaurów. Wzbogacimy słownictwo o treści niedostępne bezpośredniej obserwacji. Bedziemy rozbudzać zainteresowania przyrodnicze. Udoskonalimy pamięć. Bedziemy trenować umiejętność przeliczania w zakresie 10. Rozwiniemy kompetencje matematyczne. Popracujemy nad zdrową rywalizacją. Udoskonalimy umiejętność gry na instrumentach. Zbadamy zjawisko światła i cienia. W dalszym ciągu będziemy zwracać uwagę na doskonalenie prawidłowej postawy ciała.

5."W ŚWIECIE FIGUR GEOMETRYCZNYCH" - Udoskonalimy koordynacje wzrokowo - ruchową, oraz będziemy wdrażać do uważnego słuchania. Utrwalimy nazwy figur geometrycznych oraz ich charakterystyczne cechy. Poćwiczymy umiejętności układania według wzoru. Udoskonalimy umiejętność odczytywania symboli. Udoskonalimy umiejętność klasyfikowania i segregowania figur według: wielkości, kształtu, koloru. Wciąż będziemy kształtować odporność emocjonalną na trudne sytuacje. Udoskonalimy orientację przestrzenną. Rozwiniemy ogólną sprawność fizyczną. Usprawnimy narządy artykulacyjne. Ćwiczyć będziemy umiejętność określania tempa muzyki. 

1.   Opowiemy sobie o zwyczajach związanych z pożegnaniem Starego i powitaniem Nowego Roku, poznamy różne kalendarze oraz nazwy miesięcy i postaramy się je zapamiętać. Uświadamianie dzieciom stałego następstwa pór roku, dni tygodnia, miesięcy. 
2.   Karnawał – dowiemy się co oznacza to słowo, jak długo trwa ten czas i jak ludzie spędzali go kiedyś a jak dzisiaj. Potańczymy do muzyki klasycznej ( taniec dworski) i współczesnej. 
3.      Zabawy zimowe – porozmawiamy o tym jak i gdzie można się bawić na śniegu i lodzie aby zabawa była bezpieczna. Poznamy również różne rodzaje sportów zimowych. Obserwować będziemy zmiany jakie zachodzą w przyrodzie w okresie zimy (tematyka będzie zrealizowana o ile będzie śnieg, jeśli nie zrealizujemy ją w lutym). 
4.      W tym roku w naszym przedszkolu w związku z pandemią nie będziemy gościć babć i dziadów. Dzieci nauczą się wiersza i piosenki, które będą mogli zaprezentować babci i dziadkowi w domu. Przygotujemy również drobne upominki. 
5.      Poznamy krainę lodu i śniegu. Dowiemy się jakie żyją tam zwierzęta i czy mieszkają tam ludzie a jeśli tak to czym się zajmują. 
6.      Doskonalić będziemy umiejętność posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie dostępnym dla poszczególnych dzieci, porównywania liczebności zbiorów, określania strony lewej i prawej. Będziemy dokonywać pomiaru długości, poznamy różne narzędzia za pomocą których można tych pomiarów dokonać (dowolnie obrana miarka, linijka, metr krawiecki). 
7.       Prowadzić będziemy zabawy czytelnicze wykorzystując elementy metodę J. Cieszyńskiej (czytanie sylab i tworzenie z nich wyrazów). Układać będziemy proste zdań z rozsypanki wyrazowej z zachowaniem zasad, że zdanie zaczyna się wielką literą a kończy kropką. Poznamy kolejne litery – u. U, b, B. 
8.      Prowadzić będziemy ćwiczenia doskonalące aparat mowy z cyklu gimnastyka buzi i języka a także umiejętność wypowiadania się na temat obrazka, wysłuchanego opowiadania lub zaistniałej sytuacji.
Drodzy Rodzice !
 
15 grudnia w naszej grupie odbędą się warsztaty świąteczne. Dzieci wspólnie zatańczą, wykonają instrumentalizację do piosenki, oraz wezmą udział w zabawach muzyczno- ruchowych zakończonych pracą plastyczno- techniczną: wykonają choinki świąteczne. Prosimy, aby w tym dniu ubrać dzieci odświętnie, a na głowę założyć im czapki mikołajowe.
                                                                                   
Dziękujemy

 

Drodzy Rodzice! 

Dnia 04.12.2020 (piątek) nasze przedszkole odwiedzi Mikołaj. Po wręczeniu dzieciom prezentów będzie robił pamiątkowe zdjęcia. Prosimy o odświętne ubranie dzieci w tym dniu.

Dziękujemy

WITAMY CIĘ MIKOŁAJU - Zapoznamy się ze znakiem graficznym litery „R,r”. Będziemy określać głoski jako spółgłoski. Usprawnimy technikę cięcia nożyczkami. Poczynimy próby uwrażliwienia na potrzeby innych. Rozwiniemy poczucie rytmu. Zapoznamy się z liczba 6 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. W dalszym ciągu będziemy kształtować prawidłową postawę ciała.

ŚWIĘTY, KTÓRY POMAGA - Usprawnimy koordynację wzrokowo - ruchową. Będziemy ćwiczyć umiejętność wypowiadania się pełnymi zdaniami, Zapoznamy się ze znakiem graficznym litery „S,s”. Będziemy doskonalić słuch fonematyczny. Udoskonalimy umiejętność pracy zespołowej. Udoskonalimy umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach. Rozwiniemy logiczne myślenie. Będziemy tez rozwijać ekspresje muzyczno - ruchową. Uświadomimy sobie konieczność systematycznego dbania o ptaki, oraz wzbogacimy wiedzę na ich temat.

ZIMOWY CZAS - Rozwiniemy aktywność słowną. Uwrażliwimy się na piękno zimowego krajobrazu. W dalszym ciągu będziemy się umuzykalniać. Zapoznamy się z liczbą 7 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Będziemy wyrabiać umiejętność przełożenia tekstu literackiego na język matematyczny. Poznamy właściwości śniegu. Będziemy ćwiczyć umiejętność gospodarowania oddechem.

ŚWIĄTECZNE TRADYCJE - Przypomnimy sobie zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Wdrażać będziemy do wypowiadania się na określony temat. Wzbogacimy słownictwo. Utrwalimy kształty i nazwy figur geometrycznych oraz określimy ich charakterystyczne cechy. Usprawnimy technikę liczenia w zakresie 8.Będziemy wyrabiać poczucie świadomego ruchu. Będziemy ćwiczyć uważne słuchanie i prawidłową reakcję na polecenia. Udoskonalimy umiejętność układania zdań. 

10 Listopada odbędzie się w naszym oddziale krótka uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 
Prosimy rodziców o ubranie w tym dniu dziewczynek w białe bluzeczki i ciemne spódniczki, chłopców w białe koszulki i granatowe spodnie.   
                                                                                                     
Dziękujemy

 

1.     Porozmawiamy o symbolach naszego kraju. Rozbudzimy szacunek wobec nich. Poznamy wybrane legendy mówiące o powstaniu naszego kraju.
Na forum grupy zorganizujemy uroczystość upamiętniającą Dzień Niepodległości. 
2.     Zastanowimy się w co można się bawić kiedy na dworze pada deszcz. Wybierzemy się do krainy radości, smutku i złości, będziemy rozpoznawać i nazywać emocje. Umilając sobie pochmurne dni tworzyć będziemy instrumentacje do muzyki klasycznej wykorzystując metodę C. Orffa. 
3.     Mój przyjaciel miś. Poznamy historię powstania pluszowego misia, będziemy mówić o konieczności szanowania zabawek. 
4.     Zwierzęta domowe. Dowiemy się jakie zwierzęta możemy mieć w domu i jak się nimi opiekować. 
5.     Prowadzić będziemy zabawy czytelnicze wykorzystując elementy metody J. Cieszyńskiej (czytanie sylab i tworzenie z nich wyrazów). Poznamy kolejne litery alfabetu: D, Y, L, K. Będziemy doskonalić swoje umiejętności językowe poprzez poszukiwanie rymów i przeciwieństw do podanych wyrazów. Postaramy się budować dłuższe wypowiedzi w oparciu o ilustracje, wysłuchane opowiadanie, wykorzystując również własne doświadczenia i spostrzeżenia. 
6.     W dalszym ciągu doskonalić będziemy sprawność naszych palców i dłoni, koordynację wzrokowo-ruchową, analizę i syntezę słuchową, umiejętność liczenia i porównywania.. 
7.     Doskonalić będziemy umiejętność rozwiązywania prostych działań arytmetycznych – dodawania przez dokładanie, odejmowania przez ujmowanie na konkretach. Poznamy znak +, -, >, <, =.
NADCHODZI JESIEŃ - Zapoznamy się ze znakiem graficznym litery „A,a”. Będziemy doskonalić słuch fonematyczny oraz sprawność manualną. Udoskonalimy umiejętność pracy w grupie.  Popracujemy nad wyrabianiem poczucia rytmu jak również pamięcią i wyobraźnią muzyczną. Usystematyzujemy wiedzę związana z aktualną porą roku. Będziemy utrwalać umiejętność przeliczania elementów. Rozwiniemy ogólną sprawność fizyczną. 
 
CZY LAS SIĘ ZMIENIŁ? - Zapoznamy się ze znakiem graficznym litery „I,i”. Usprawnimy grafomotorykę. Poprzez wzbogacenie doświadczeń plastycznych rozwiniemy wyobraźnię i inwencję twórczą. Pogłębimy wiadomności o charakterystycznych cechach pory roku - jesieni. Rozwiniemy logiczne myślenie. Udoskonalimy koordynację wzrokowo - słuchowo - ruchową. Utrwalimy nazwy drzew liściastych. Będziemy rozwijać wrażliwość muzyczną. Udoskonalimy orientację w przestrzeni. Skupimy się na rozwijaniu zwinności i szybkości.
 
KTO PISZE LISTY? - Zapoznamy się ze znakiem graficznym litery „E,e”.Udoskonalimy umiejętność dzielenia się swoimi przeżyciami i odczuciami we właściwy sposób. Wzbogacimy słownictwo o nowe wyrazy: nadawca, adresat. Będziemy uświadamiać sobie konieczność przestrzegania w wypowiedziach kolejności zdarzeń jako elementu wpływającego na spójność i logiczność wypowiedzi. Rozwiniemy umiejętności wokalne poprzez śpiew indywidualny. Zapoznamy się z wyglądem cyfry 4, rozwiniemy myślenie matematyczne. Popracujemy nad słuchem akustycznym. Zapoznamy się z różnymi sposobami przekazywania informacji.
 
PODZIWIAMY PIĘKNO JESIENI - Zapoznamy się ze znakiem graficznym litery „T,t”. Udoskonalimy techniki czytania w zakresie poznanych liter. Wzbogacimy wiedzę na temat przygotowania zwierząt do zimy. Utrwalimy liczebniki porządkowe. Będziemy uczyć się łączenia dźwięku z ruchem. Utrwalimy nazwy i zwyczaje zwierząt leśnych. Poszerzymy wiadomości na temat naturalnego środowiska jeża. Będziemy się wdrażać do umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w przyrodzie. Rozwiniemy ogólną sprawność ruchową.

Odwiedza nas 103 gości oraz 0 użytkowników.