Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

Dyrektor Samorządowego Przedszkola  nr 97 im. Jana Brzechwy w Krakowie informuje, że na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. ( Dz. U. 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami), za zgodą organu prowadzącego, zajęcia w przedszkolu zostały zawieszone na okres od  06 maja  2020 r. do 15 maja 2020 r. Wynika to z braku możliwości zapewnienia dzieciom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu (zagrożenie zdrowia i życia).

Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania procedur bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Procedury te będą w szczególności uwzględniać:

- zasady przebywania dzieci na terenie przedszkola, 

- zasady przebywania rodziców i opiekunów w trakcie przyprowadzania i odbierania dzieci, 

- organizację pracy kuchni i żywienia,

- niezbędne środki ochrony osobistej pracowników,

- szczegółowe reguły sanitarno-higieniczne obowiązujące w przedszkolu,

- postępowanie na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia.

Procedury zostaną wkrótce opublikowane na naszej stronie internetowej.

 

                                                             Serdecznie pozdrawiam - Lila Marchewka

Drodzy rodzice , przesyłamy państwu linki do zajęć sportowych z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Miłej zabawy .

https://youtu.be/NfGvFQN0klY 

https://youtu.be/zMD4qW2D1co

 https://youtu.be/2m1E_rLYvNs

        24.04.2020 r. (piątek) o godz. 9.00 nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji do Samorządowego Przedszkola nr 97 im. Jana Brzechwy w Krakowie. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie wywieszona na drzwiach przedszkola. Rodzice dostaną też informację na podany we wniosku adres e-mail. Istnieje również możliwość uzyskania informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego drogą telefoniczną.                                                       

Lila Marchewka-  Dyrektor

Samorządowego Przedszkola nr 97

im. Jana Brzechwy

Zapraszamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola do przyłączenia się do akcji

„Będzie Dobrze”.

Przedsięwzięcie zostało zainspirowane inicjatywą z Włoch, gdzie dzieci nie mogąc wyjść z domu umieszczały w oknach rysunek tęczy, uśmiechniętej buzi.

Co robimy?

Rysujemy uśmiechniętą buzię ( tak jak w emotikonach: na żółtym tle oczka/serduszka i uśmiech) i umieszczamy w wraz z napisem „Będzie dobrze” na oknie tak by obrazek wraz z napisem był widoczny dla przechodniów, sąsiadów i innych ludzi w domach. ( Przyczepiamy od wewnątrz, rysunek i napis skierowany na zewnątrz).

Może komuś wasz rysunek rozweseli smutny dzień, wywoła uśmiech na twarzy. Zdjęcia prac można przesłać na adres mail waszej grupy przedszkolnej.

Zapraszamy serdecznie, pozdrawiamy.

Nauczyciele z Samorządowego Przedszkola 97 im. J. Brzechwy w Krakowie.

Od 25 marca 2020 r. Minister Edukacji, w związku z przedłużeniem kwarantanny, polecił realizację podstawy programowej na wszystkich szczeblach edukacji. Poniżej umieszczamy linki do dysku Google dla każdego oddziału, pod którymi znajdziecie Państwo materiały do pracy z dziećmi w domu. Materiały będą umieszczane każdego dnia zgodnie z realizowana tematyką. Dla każdego oddziału mamy adres poczty e-mail, który jest dostępny na dysku.

Oddział I link do strony na której znajdują się materiały do zajęć z dziećmi  

https://drive.google.com/open?id=1TBNJIOhKAUhyJQzDn2LNrfUELrsoreL7

https://drive.google.com/drive/folders/1YCfq-bFy2Jrm61CkW3yURu2MLj42e46P

Oddział II link do strony na której znajdują się materiały do zajęć z dziećmi  

https://drive.google.com/open?id=1ZTV0bX_ObcHwdvcbcYLdLSAxvy1iKHic

Oddział III link do strony na której znajdują się materiały do zajęć z dziećmi  

https://drive.google.com/open?id=16AfD9tUx7sxkc_qGSP0vl6fHPPjWLF7D

Oddział IV link do strony na której znajdują się materiały do zajęć z dziećmi  

https://drive.google.com/open?id=1F49GKp_Pzc4s8HxZcQH_K_ly1zsT61EJ

Oddział V link do strony na której znajdują się materiały do zajęć z dziećmi  

https://drive.google.com/drive/folders/1jD4OOztTBLVydAAhVneYr9SUJep-pZ2k?usp=sharing

Oddział VI link do strony na której znajdują się materiały do zajęć z dziećmi  

https://drive.google.com/open?id=1i7Uj5nXMSHpbIPBPrcduKSf80s0o7nTn

Na e-mail przedszkola lub poszczególnych oddziałów mogą Państwo przesyłać własne propozycje współpracy. W tym szczególnym okresie służymy Państwu pomocą i wsparciem w zakresie edukacji i wychowania dzieci. Serdecznie pozdrawiamy i życzymy dużo optymizmu i pogody ducha.

                                                                Do szybkiego zobaczenia! - Dyrekcja i nauczyciele

02.03-06.03.2020 r.- realizacja programu ,,Czyste powietrze wokół nas’’ w oddziale V.

02.03-31.03.2020 r.- realizowanie projektu ,,Poznajemy nasz kraj w tańcu, zabawie  i piosence’’ w oddziale IV.

05.03.2020 r.-zajęcia otwarte z religii dla rodziców dzieci z oddziału V i VI  - godz. 15.00.

09.03-13.03.2020 r.- założenie ,,zielonego ogródka’’ w oddziale II.

09.03-13.03.2020 r .- obserwacje przyrodnicze wzrostu roślin w ,,zielonym kąciku’’, prowadzenie hodowli kryształów z amonu sodu i soli w oddziale V.

09.03- 13.03.2020 r.- zabawy z robotem edukacyjnym ,,Photon’’ w oddziale VI.

09.03.-13.03.2020 r.- zabawy matematyczne z wykorzystaniem Darów Froebla i wiatraka matematycznego w oddziale III.

11.03.2020 r.- zajęcia otwarte dla rodziców dzieci z oddziału II.

11.03.2020 r.-,, dzień w kolorze zielonym’’ w oddziale I

16.03.-20.03.2020 r.- kodowanie i programowanie w oddziale III z wykorzystaniem robota edukacyjnego - myszki.

20.03.2020 r.- powitanie wiosny- muzyczny korowód ulicami osiedla-dzieci z wszystkich oddziałów.

20.03.2020 r.-przedstawienie teatralne pt. ,,Wiosenna pobudka’’ w wykonaniu aktorów z Teatru Kanon- godz. 12.30.

23.03-27.03.2020 r.- zabawy z wierszami Jana Brzechwy, ćwiczenia mowy dialogowej w oddziale V.

25.03.2020 r.-wyjście do Multikina na seans interaktywny  z Rybką Mini Mini –dzieci z oddziału VI.

26.03.2020 r.- wyjście do biblioteki osiedlowej - dzieci z oddziału I.

30.03.2020 r.- świąteczne warsztaty wielkanocne dla dzieci i rodziców z oddziału V-godz. 15.00 oraz oddziału VI –godz. 15.20.

31.03.2020 r.- świąteczne warsztaty wielkanocne dla dzieci i rodziców z oddziału IV-godz. 15.15

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej  dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

Dyrektorze,

- porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

- wywieś w widocznym miejscu w przedszkolu lub szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;

- zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły; 

- zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy; 

- poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;

- nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;

- poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

- powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

Terminarz rekrutacji na dyżur wakacyjny w sierpniu.

24.02.2020 r. - 28.02.2020 r. – składanie  kart  zapisu  przez rodziców dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola nr 97 im. Jana Brzechwy w Krakowie.

02.03.2020 r. - 05.03.2020 r. – składanie kart zapisu przez rodziców dzieci  uczęszczających  do  innych  przedszkoli  (pierwszeństwo przyjęcia  będą  miały  dzieci  z  przedszkoli  zamkniętych  na  dwa miesiące).

12.03.2020 r.- ogłoszenie wyników rekrutacji na dyżur .

18.03.2020 r. - 19.03.2020 r. -  podpisywanie przez  rodziców potwierdzenia korzystania z wychowania przedszkolnego w okresie sierpnia.

Podkategorie

 

Planowane działania na październik 2021 r.  

 

05 październik – wycieczka dla dzieci z oddziału V do Parku Edukacji Globalnej ,, Wioski świata’’.
12 październik - ,,Dzień marchewki’’ we wszystkich oddziałach.
13 październik-  warsztaty ekologiczne  ,,Eko siata dobrem świata’’ dla dzieci z oddziału I, II, VI.  Koszt warsztatów pokrywa przedszkole.
14 październik- warsztaty ekologiczne  ,,Eko siata dobrem świata’’ dla dzieci z oddziału III, IV,  V.
18-22 październik- rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego ,,Małe i duże podróże po Europie’’- oddział II
18-25- październik-realizacja zadań z innowacji pedagogicznej pod hasłem ,,Jesień wicher nam przyniesie’’- oddział IV
20 październik- wycieczka dla dzieci z oddziału VI do Parku Edukacji Globalnej ,,Wioski świata’’
20 październik-,,Jesienne zabawy’’ z rodzicami w  ogrodzie przedszkolnym godz. 15.30 - oddział IV.
 21 październik – uroczystość ,,Pasowania na przedszkolaka’’ w oddziale I.
21 październik  -,,Jesienne zabawy’’ z rodzicami w  ogrodzie przedszkolnym godz. 15.30 - oddział VI.
25-29 październik - wznowienie zabaw z cyklu ,,Szachy w przedszkolu’’ w oddziale VI.
25 październik – warsztaty ,,  Rugby-co to jest? Poznajemy zasady gry’’ dla dzieci z oddziału III, V, II. Warsztaty poprowadzi mama dziecka z oddziału III.
25-29 październik - rozpoczęcie cyklu zajęć w ramach realizacji projektu edukacyjnego  ,,Poznaję swój kraj w tańcu, zabawie i piosence’’- oddział I.
26 październik – warsztaty ,, Rugby- co to jest? Poznajemy zasady gry’’dla dzieci z oddziału IV, VI.
26 październik- uroczystość  ,,Pasowania na przedszkolaka’’ w oddziale III
26 październik- -,,Jesienne zabawy’’ z rodzicami w  ogrodzie przedszkolnym, godz. 15.30 – oddział II.
27 październik-,,Jesienne zabawy’’ z rodzicami w  ogrodzie przedszkolnym, godz. 15.30 – oddział IV.
28 październik - Dogoterapia- zajęcia edukacyjne dla dzieci z oddziału IV sponsorowane przez jednego z rodziców przedszkolaka z oddziału IV.
29 październik – wycieczka dla dzieci z oddziału II do ,, Mini ZOO’’ w Jeziorkowie.

 Cały miesiąc wzbogacanie przedszkolnych kącików przyrodniczych.

 

Odwiedza nas 136 gości oraz 0 użytkowników.